Image

wat en voor wie?

De opleiding Farmaceutisch Vakman is de basisopleiding voor productiemedewerkers en medewerkers van afdelingen zoals planning, magazijn, technische dienst en kwaliteitsbewaking, kortom alle medewerkers die betrokken zijn bij het produceren, verpakken en distribueren van geneesmiddelen.

eisen, studietijd en begeleiding

De opleiding bestaat uit een leerboek en is geschreven op MBO niveau . In de opleiding wordt er van uit gegaan dat er een basiskennis biologie bij de kandidaten aanwezig is. Zo zijn de begrippen bloedsomloop en het zenuwstelsel niet uitgebreid toegelicht, maar zijn deze alleen gebruikt om de werking van geneesmiddelen uit te leggen.

De bedrijven verzorgen de opleiding, opleidingsdata en locaties. Edufarma geeft als richtlijn dat er 30 uur aan begeleiding nodig is. Dit staat los van de zelfstudie en het maken van opdrachten. De studieduur is afhankelijk van het leertempo, de kennis en ervaring van de kandidaat.

wat is een farmaceutisch vakman/vakvrouw?

Een farmaceutisch vakman/vrouw :

 • zet productieprocessen in gang en controleert deze
 • overziet het geheel van schakels in het productieproces
 • kent het belang van zijn/haar werkzaamheden in het gehele productieproces
 • beseft dat zijn/haar werk bijdraagt aan de gezondheid van de gebruikers van het product
 • handelt naar deze grote verantwoordelijkheid door altijd:
  • volgens vaste procedures te werken en afwijkingen tijdens de productie te melden
  • aandacht te hebben voor schoon werken
  • discipline te tonen in hygiëne
Image

opbouw leerboek en leerdoelen

Het leerboek bestaat uit 3 delen .
Deel 1 beschrijft de farmaceutische industrie en de omgeving waarin deze opereert.
De werking, toediening en ontwikkeling van geneesmiddelen worden behandeld in deel 2.
Het meest omvangrijke deel is deel 3, hierin staat de productieomgeving centraal. In dit deel worden naast de diverse toedieningsvormen en hun bereidingswijze, interne logistiek en verpakken in de breedste zin van het woord behandeld.
Naast dat bij bovenstaande onderwerpen uitgebreid aandacht wordt gegeven aan schoon werken en hygiëne regels, wordt ook het belang van een schoon product en de regelgeving rond de productie uitvoerig besproken. Tot slot wordt er nog aandacht gegeven aan het belang van veilig werken en een schoon milieu.

In de drie blokken zijn de belangrijkste leerdoelen per deel weergegeven.