Image
wat en voor wie?

De opleiding Farmaceutisch Technicus biedt op hoog niveau theoretische vakkennis, die vereist is voor de bereiding van geneesmiddelen. De opleiding is bedoeld voor (aankomend) leidinggevenden en staffunctionarissen op middelbaar organisatie niveau. Zij zijn vooral werkzaam in productie, onderhoud, kwaliteitsbeheer en ontwikkeling.

eisen, studietijd en begeleiding

De opleiding bestaat uit 5 modules en is geschreven op MBO niveau 4. De specialisatie modules kunnen alleen worden gevolgd, na het succesvol afronden van de module Algemeen. Hoewel het een zelfstudie betreft, adviseert Edufarma bedrijven om de studenten te begeleiden. De studieduur is afhankelijk van het leertempo, de kennis en ervaring van de kandidaat.

de vijf opleidingsmodules

specialisatie  steriele toedieningsvormen
meer info
SPECIALISATIE VASTE TOEDIENINGSVORMEN
meer info
SPECIALISATIE  HALFVASTE EN VLOEIBARE TOEDIENINGSVORMEN
meer info
SPECIALISATIE VERPAKKEN
meer info

Farmaceutisch Technicus Algemeen

de cursus opbouw

Deel 1 Wetgeving rond de farmaceutische industrie

Deel 2 Wetgeving rond de farmaceutische industrie

Deel 3 Werken in de farmaceutische industrie

Deel 4 Kwaliteitszorg in de farmaceutische industrie

Specialisatie Steriele toedieningsvormen

de cursusopbouw

Deel 1 Geneesmiddelen en steriliteit

Deel 2 Werkomgeving en voorbereiding

Deel 3 Productieprocessen

Deel 4 Kwaliteitszorg

Specialisatie Vaste toedieningsvormen

de cursusopbouw

Vaste Toedieningsvormen

Werkomgeving en installaties

Productieprocessen

Kwaliteitszorg

Vloeibare & Halfvaste toedieningsvormen

de cursusopbouw

algemene aspecten

oplossingen, suspensies & emulsies

procedures& apparatuur bij oplossingen, suspensies en emulsies

aërosolen

zalven, gelen en crèmes

procedures & apparatuur bij de bereiding van zalven, gelen en crèmes

zetpillen

gebouwen en installaties

quality assurance

kernpunten van de specialisatiemodules

  • elke module bestaat uit meerdere onderdelen
  •  in elke module  worden producteigenschappen , productieprocessen en kwaliteitsborging besproken