Image

wat en voor wie?

De opleiding Farmaceutisch Technicus biedt op hoog niveau theoretische vakkennis, die vereist is voor de bereiding van geneesmiddelen. De opleiding is bedoeld voor (aankomend) leidinggevenden en staffunctionarissen op middelbaar organisatie niveau. Zij zijn vooral werkzaam in productie, onderhoud, kwaliteitsbeheer en ontwikkeling.

eisen, studietijd en begeleiding

De opleiding bestaat uit 5 modules en is geschreven op MBO niveau 4. De specialisatie modules kunnen alleen worden gevolgd, na het succesvol afronden van de module Algemeen. Hoewel het een zelfstudie betreft, adviseert Edufarma bedrijven om de studenten te begeleiden. De studieduur is afhankelijk van het leertempo, de kennis en ervaring van de kandidaat.

de vijf opleidingsmodules

 ALGEMEEN
specialisatie  steriele toedieningsvormen
SPECIALISATIE VASTE TOEDIENINGSVORMEN
SPECIALISATIE  HALFVASTE EN VLOEIBARE TOEDIENINGSVORMEN
SPECIALISATIE VERPAKKEN

kernpunten van de specialisatiemodules

  • elke module bestaat uit meerdere onderdelen
  •  in elke module  worden producteigenschappen , productieprocessen en kwaliteitsborging besproken